Pliki do pobrania
Specustawa drogowa a odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - korelacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych z kodeksem postępowania administracyjnego
 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne, ul. Jordana 18, KATOWICE
Data szkolenia 22.03.2018 - 22.03.2018
Godziny szkolenia 09.30-15.30
Koszt szkolenia 400 PLN
Zgłoszenia
   

Adres szkolenia:   Centrum Konferencyjne ul. Jordana 18, KATOWICE  

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przewidziane dla osób chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji tzw. specustawy drogowej w zakresie dotyczącym ustalania odszkodowania. Grupę docelową mają stanowić uczestnicy o początkującym i średnim stopniu zaawansowania, ponieważ podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem ustawy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji.  Szkolenie ma charakter warsztatowy, umożliwiający zaangażowanie uczestników w proces zdobywania wiedzy.

 

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej specustawy drogowej oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych ustalających odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne.

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie ww. ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wydawania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne.

Wykładowca

Dr Aleksandra Makarucha - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Prawnik z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami), od 2009 trener z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej (odszkodowania).
Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od 2009 r. prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Wykładowca postępowania administracyjnego na uczelniach wyższych.

Program szkolenia

1. Kwestie wstępne.

Kiedy stosujemy k.p.a, zakres przedmiotowy obowiązywania specustawy drogowej. Relacja: k.p.a. a specustawa drogowa. Zwrócenie uwagi na ostatnie nowelizacje.


2. Decyzja ZRID

 • Zatwierdzenie projektu, wydanie decyzji ZRID. Skutki prawno-techniczne.
 • Nabycie nieruchomości.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Właściwy moment na wszczęcie postępowania odszkodowawczego.

3. Proces administracyjny w przedmiocie ustalenia odszkodowania


Wszczęcie postępowania

 • - właściwość organu,
 • - ustalenie stanu nieruchomości, wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego
 • - zasady ogólne po nowelizacji k.p.a. - klucz do prawidłowości postępowania administracyjnego
 • - strona postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania
 • - terminy: korelacja specustawy z k.p.a. (z uwzględnieniem instytucji ponaglenia)
 • - doręczenia
 • - pełnomocnik

Udostępnianie akt.

Dowody – w tym ocena głównego dowodu w sprawie: operatu szacunkowego.


4. Ustalenie wysokości odszkodowania

 • Zasady ogólne dotyczące ustalania odszkodowania.
 • Bonusy.
 • Szczególne przypadki  (rodzinne ogrody działkowe, Lasy Państwowe).
 • Co to waloryzacja, kto jej dokonuje.
 • Koszty – kto płaci odszkodowanie, kto płaci za operaty.
 • Decyzja o ustaleniu odszkodowania – korelacja specustawy i k.p.a.
 • Nieruchomość zamienna.

5. Zaliczka – wątpliwości i interpretacje.


6. Zrzeczenie się odszkodowania – nowość od 2015 r.

 

 

ćwiczenia praktyczne:

- omówienie przykładowych decyzji o ustaleniu odszkodowania;

- pełnomocnik (jak wygląda prawidłowe pełnomocnictwo, czy musi być opłacone, co oznacza substytucja);

- liczymy terminy.

 

Koszt szkolenia

400 PLN
+ zw VAT*

- zwolnienie z VAT przysługuje jeśli szkolenie finansowane jest  przynajmniej w 70% ze środków publicznych 

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia zwolnienia z VAT” (pobierz oświadczenie)

400 PLN
+23% VAT

- koszt dla pozostałych osób

 

Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • konsultacje

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

faksem 32 253 97 93

e-mailem szkolenia@projex.com.pl

on-line poprzez formularz ze strony internetowej

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia