• KONTROLE I ODBIORY ROBÓT W PROCESIE BUDOWLANYM
 
 

Szkolenie skierowane jest do:

 • a/ Wszystkich uczestników zajmujących się realizacją procesu budowlanego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora
 • b/ Osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie architektów
  i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru,
 • c/ pracowników organów administracji publicznej zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych, również współfinansowanych ze środków UE, a także kontrolujących realizację takich inwestycji
 • d/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego

Cel szkolenia

Omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat procedur i wymogów niezbędnych przy przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk jakie wiążą się z tym procesem

Program szkolenia

1. Procedury prawne i formalne realizacji robót i ich znaczenie na sposób uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

2. Procedury prawne i formalne odbioru robót:

 • Zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru;
 • Komisja odbiorowa kompetencje i prawa;
 • Zakres i sposób odbioru;
 • Protokół odbioru;
 • Rękojmia za wady i gwarancja;
 • Kaucja gwarancyjna;
 • Kary umowne

3. Procedury prawne i formalne uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego:

 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie;
 • Zawiadomienie o zakończeniu robót;
 • Dokumentacja powykonawcza;
 • Obowiązkowe kontrole;
 • Istotne i nieistotne zmiany;

4. Samowola budowlana i jej skutki oraz sposób jej usankcjonowania;

5. Odpowiedzialność karna i zawodowa uczestników i stron w procesie budowlanym;

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu   

 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska