• UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE W SYSTEMATYCE KODEKSU CYWILNEGO (PROBLEMATYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI SOLIDARNEJ INWESTORA I GENERALNEGO WYKONAWCY W STOSUNKU DO PODWYKONAWCY. SYSTEMY ORGANIZACJI WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW UMOWY O ROBOTY BUDOW
 

logoMTBiGM 

Nr 4758 na liście Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

seminarium 6 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla: - zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C4

 

PEŁNY TEMAT SZKOLENIA:

  • Umowa o roboty budowlane w systematyce Kodeksu Cywilnego - problematyka odpowiedzialności solidarnej Inwestora i Generalnego Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy
  • Systemy organizacji wykonawstwa budowlanego w świetle przepisów umowy o roboty budowlane w Kodeksie Cywilnym

Wielu inwestorów, wykonawców i podwykonawców wpada w pułapki prawne zawarte w umowie na roboty budowlane, których zawiłości znajdują odzwierciedlenie w trakcie wykonawstwa robót lub po ich zakończeniu. Z reguły są to niespodzianki niemiłe. Dlatego też zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładu Radcy Prawnego, Doktora Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego specjalizującego się od lat w tematyce umów budowlanych, by już w momencie rozpoczęcia robót być świadomym, na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy. W czasie seminarium przewidziany jest panel dyskusyjny, podczas którego będą mogli Państwo zadać pytania, uzyskać konsultacje i opinie.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pojęcie umowy o roboty budowlane

            1.1. Elementy przedmiotowo istotne umowy o roboty budowlane.

            1.2. Rodzaje umów o roboty budowlane.

            1.3. Szczególna regulacja kodeksu cywilnego w zakresie umów zawieranych podwykonawcami robót budowlanych.

2. Treść umowy. Prawa i obowiązki stron.

            2.1. Uwagi ogólne

            2.2. Obowiązki wykonawcy.

                  2.2.1. Sprawdzenie dokumentacji dostarczonej przez inwestora

                  2.2.2. Wykonanie obiektu zgodnie z projektem

                  2.2.3. Zachowanie należytej jakości obiektu budowlanego

            2.3. Obowiązki inwestora

                  2.3.1. Dostarczenie projektu

                  2.3.2. Przekazanie terenu budowy

                  2.3.3. Odbiór obiektu

                  2.3.4. Zapłata wynagrodzenia

3. Następstwa niewykonania i nienależytego wykonania obowiązków umownych.

           3.1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane.

                  3.1.1. Postacie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane

                  3.1.2. Zasady odpowiedzialności i zakres obowiązku naprawienia szkody

                  3.1.3. Kary umowne i odszkodowanie

                  3.1.4. Opóźnienie i zwłoka dłużnika

                  3.1.5. Wykonywanie obiektu w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową

3.2. Rękojmia za wady fizyczne obiektu

                  3.2.1. Postacie, zasady i zakres odpowiedzialności za wady

                  3.2.2. Pojęcie wady fizycznej obiektu

                  3.2.3. Uprawnienia inwestora z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu

                  3.2.4. Roszczenia odszkodowawcze

                  3.2.5. Zwolnienie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

4. Gwarancje zapłaty za roboty budowlane - nowa regulacja w Kodeksie Cywilnym 

5. Systemy organizacji wykonawstwa robót budowlanych

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska