Pliki do pobrania
Warunki kontraktowe FIDIC - rola i obowiązki uczestników kontraktu
 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne, ul. Jordana 18, KATOWICE
Data szkolenia 24.01.2018 - 25.01.2018
Godziny szkolenia 8.30-15.30
Koszt szkolenia 900 PLN
Zgłoszenia
   

fidic_s

 

 

 

 

Adres szkolenia:   Centrum Konferencyjne, ul. Jordana 18, KATOWICE


403_5_2 

Szkolenie skierowane jest:

Szkolenie dedykowane jest dla osób reprezentujących Wykonawców i Zamawiających planujących realizować inwestycję budowlaną według Międzynarodowych Warunków Kontraktowych FIDIC, a także osób zainteresowanych omawianą tematyką. Warunki FIDIC stanowią zbiór procedur i warunków (wzorców umowy) stosowanych zarówno w umowach międzynarodowych i krajowych realizowanych ze środków publicznych, jak i w kontraktach sektora prywatnego, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Istotą stosowania jednolitych procedur realizacji inwestycji jest zachowanie równowagi pomiędzy wymaganiami i interesami obu stron Kontraktu oraz sprawiedliwy podział ryzyka, zagrożeń i odpowiedzialności.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników (stron Kontraktu) z wzajemnymi obowiązkami i relacjami Zamawiającego, jako Inwestora oraz Wykonawcy, jako realizującego inwestycję budowlaną, a także Inżyniera Kontraktu jako administratora budowy. W przystępny i zrozumiały sposób, na przykładach z już zrealizowanych kontraktów przedstawione zostaną zasady stosowania wzorców kontraktowych FIDIC. Podczas szkolenia wskażemy ponadto szereg błędów, których uczestnicy Kontraktu nie powinni popełniać, na jakie zapisy w dokumentach kontraktowych zwrócić szczególną uwagę, a jakich zapisów unikać.

Wykładowca

mgr inż. Elżbieta Ziaja - Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, FIDIC. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy ISPA, Phare, Spójności oraz PO IiŚ. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej oraz Politechnice Krakowskiej z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE. Prowadzi Biuro zarządzania projektami inwestycji budowlanych specjalizujące się w przygotowaniu projektów do realizacji inwestycji budowlanych, zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy UE i budżetu państwa.

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie – krótka historia i cel stosowania procedur FIDIC.
 • Zakres stosowania procedur FIDIC
 • Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC
 • Książki FIDIC – Czerwona, Żółta, Srebrna i Biała – różnice, zalety i wady oraz ich zastosowanie przy realizacji projektów
 • Studium przypadku dyskusja

Warunki Ogólne FIDIC - Omówienie Klauzul, Ryzyka z jakimi może spotkać się Wykonawca

 • „Czerwona książka”- studia przypadków
 • „Żółta książka” – „zaprojektuj i wybuduj” – studium przypadku
 • „Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas
 • Ćwiczenie

Warunki szczególne FIDIC

 • Jak czytać Warunki Szczególne
 • Rola Warunków Szczególnych na kontrakcie
 • Ćwiczenia 

Dokumenty stanowiące Kontrakt/Umowę według FIDIC a prawa polskiego

 • Zasady stosowania i interpretacje
 • SIWZ i Umowa
 • Dokumentacja projektowa
 • STWIORB i Przedmiar robót
 • Harmonogram robót
 • Istotne aspekty przygotowania oferty
 • Studium przypadku dyskusja

Strony i uczestnicy kontraktu

 • Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań (wady i zalety)
 • Konflikt interesów w realizacji projektu – studia przypadków
 • Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu
 • Zasady i metodyka współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu

Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC

 • Studium przypadku dyskusja

Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych

 • Szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
 • Prawo budowlane – przykłady,
 • Prawo cywilne – studia przypadków – obszary szczególnej „wrażliwości”,
 • Prawo zamówień publicznych – przykłady.
 • Ustawa o finansach publicznych – przykłady.
 • Akty wykonawcze i wytyczne – przykłady.
 • Studium przypadku dyskusja

Rozliczanie według procedur FIDIC i prawa polskiego

 • Prawo polskie w kontekście rozliczenia robót
 • Na co zwracać uwagę przy ofertowaniu oferty cenowej
 • Istota i waga kosztorysu ofertowego przy rozliczaniu robót
 • Procedury, typy oraz terminy rozliczeń wg. warunków kontraktowych FIDIC
 • Ryzyka wykonawcy przy opracowaniu oferty cenowej
 • Raporty miesięczne wykonawcy, świadectwa płatności
 • Roszczenia wykonawcy
 • Studium przypadku dyskusja, ćwiczenia

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • zapoznanie się z z dokumentami tworzącymi kontrakt/umowę,
 • zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą w kontrakcie oraz możliwymi do wystąpienia po każdej ze
 • stron ryzykami,
 • utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, podczas których nabywają umiejętności z zakresu rozliczenia robót budowlanych,
 • poznanie trudnych zagadnień zarządzania oraz procedur stosowanych w kontraktach realizowanych według wzorców FIDIC w zrozumiałym i przystępnym przekazie,
 • studia przypadków prezentowanie dla zobrazowania najistotniejszych kwestii

Koszt szkolenia

900 PLN*
+ zw VAT

zwolnienie z VAT przysługuje jeśli szkolenie finansowane jest  przynajmniej w 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia” (pobierz oświadczenie)

900 PLN*
+ 23% VAT

cena dla pozostałych osób


DLA KAŻDEJ 2-GIEJ I NASTĘPNEJ OSOBY Z JEDNEJ FIRMY DODATKOWO 10% ZNIŻKI !!!

Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe - prezentacja w wersji papierowej, tabele i teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne, rysunki na ćwiczenia,
 • lunch oraz poczęstunek w trakcie trwania kursu,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank 85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska