• TERMOMODERNIZACJA I REMONTY BUDYNKÓW W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ORAZ PRZEPISÓW O AUDYTACH ENERGETYCZNYCH
 

logoMTBiGM 

Nr 1809 na liście Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11

19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), stanowiąca podstawę prawną rządowego programu poprawy stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Wsparcie będzie w każdym przypadku udzielane w postaci tzw. premii, czyli spłaty części kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz przedsięwzięcia remontowego związane z termomodernizacją budynków. Premia przysługuje każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku mieszkalnego, budynku zbiorowego zamieszkania, budynku służącego do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych, a więc w szczególności gminom, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom domów jednorodzinnych. Pragnąc przybliżyć Państwu nowe regulacje prawne zapraszamy na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

  • Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi oraz wynikającymi z nich możliwościami pozyskania środków na podwyższenie klasy energetycznej budynków

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Ochrona cieplna budynków - stan aktualny (60 min) - C.1, C.3, C.7, C.6, C.11

1.1. Podstawy prawne ochrony cieplnej budynków
a) wymagania podstawowe art. 5 ust. 1 pkt f) Prawa budowlanego
b) wymagania w zakresie oszczędności energii w świetle § 328 i 329 Warunków Technicznych z 2002 r. i po nowelizacji w 2008 r.
1.2. Ocena jakości energetycznej budynków w Polsce w latach 1955 -2002
1.3. Wymagania Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia zużycia energii w budynkach - Dyrektywa 2002/91/WE oraz Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii do
2020 r. (oszczędności energii o 20 % przy obniżeniu poziomu emisji CO2 o 20 %)
1.4. Wdrożenie Dyrektywy 2002/91/WE w Polsce w świetle przepisów prawnych i rozporządzeń wykonawczych.

2. Termorenowacja budynków w latach 1998 - 2006 (30 min) - C.1, C.3, C.5

2.1. Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 1998 i 2002 r.
2.2. Audyt energetyczny (zakres i ocena przedsięwzięć termomodernizacyjnych)
2.3. Efekty programu termomodernizacji w Polsce

3. Nowa przepisy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (30 min) - C.1, C.3, C.11

3.1. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 2008 r.
3.2. Audyty energetyczne i remontowe wg nowych przepisów z 2009 r.

4. Termorenowacja i termomodernizacja budynków (120 min) - C.3

4.1. Komfort cieplny i straty ciepła w budynkach
4.2. Termorenowacja struktury budynku
4.3. Termomodernizacja kompleksowa budynków
a) zmiany cech struktury budowlanej budynku
b) modernizacja systemu grzewczego
4.4. Ocieplanie przegród zewnętrznych budynków
a) ocieplanie ścian zewnętrznych wg Instrukcji ITB i systemów firmowych
b) ocieplanie stropodachów
c) wady w ocieplaniu budynków
4.5. Modernizacja systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u.

5. Kredyty i premie w zakresie termomodernizacji i remontów (60 min) - C.1, C.2, C.4, C.3, C.11

5.1. Postępowanie w zakres realizacji przedsięwzięć kredytowych
5.2. Premia termomodernizacyjna i remontowa
5.3. Audyt energetyczny - zakres i forma (przykład)
5.4. Audyt remontowy - zakres i forma (przykład)

6. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (60 min) - C.1, C.3

6.1. Uwarunkowania prawne ocieplania budynków
6.2. Dokumentacja robot ociepleniowych na etapie zgłoszenia i pozwolenia na budowę,
6.3. Wykonawstwo, ocena i odbiór robót systemów ocieplania budynków

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska