• PRAWO BUDOWLANE W PROCESIE INWESTYCYJNYM - STAN OBECNY I KIERUNKI ZMIAN
 

logoMTBiGM 

Nr 2210  na liście Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodami Morskiej

Seminarium 6,67 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:

- rzeczoznawców majątkowych; Grupy tematyczne: A1, A7,
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B1, B7,
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C7,

CELEM SZKOLENIA JEST:  nabycie wiedzy dotyczącej ustawy Prawo budowlane, z omówieniem planowanych zmian w tym zakresie. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

  • ­będą posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie w/w ustawy  przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
  • ­będą posiadać wiedzę na temat ostatnich zmian w/w ustawy
  • ­będą posiadali wiedzę na temat planowanej nowelizacji Prawa budowlanego

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.      Przypomnienie podstaw - kompendium wiedzy niezbędnej, omówienie podstawowych pojęć

1.1. Przedmiot Prawa budowlanego (w tym: prawo autorskie a prawo budowlane)

1.2. Wyłączenia

1.3. Słowniczek pojęć (w tym: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obszar oddziaływania obiektu)

1.4. Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych: teoria i praktyka

1.5. Obiekty liniowe - uproszczona procedura? Problemy ze stosowaniem

1.6. Przynależność do izby:

1.7. Organy administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji

1.8. Uczestnicy procesu budowlanego

1.9. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - samodzielność i odpowiedzialność

1.10. Konstytucja Prawa budowlanego (plan miejscowy a decyzja o warunkach zabudowy)

2.      Zawiłość uproszczonych procedur: zgłoszenie

2.1. Art. 29 i 30 Prawa budowlanego

2.2. Najbardziej newralgiczne przypadki (reklamy, maszty telefonii komórkowej)

2.3. Quasi postępowanie administracyjne

3.      Proces budowlany 

3.1. Strona postępowania

3.2. Kiedy i komu może być wydane pozwolenie na budowę

3.3. Wniosek o pozwolenie na budowę (zakres i treść)

3.4. Rola organu

3.5. Pozwolenie na budowę w 2 miesiące: dobrodziejstwo czy utrapienie dla inwestorów?

3.6. Środki odwoławcze

4.      Budowa, utrzymywanie obiektu budowlanego, rozbiórka

4.1. Rozpoczęcie budowy w kontekście ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę

4.2. Istotne zmiany względem zatwierdzonego projektu budowlanego

4.3. Użytkowanie obiektu: pozwolenie na użytkowanie w świetle zatwierdzonego projektu budowlanego czy w świetle obowiązujących przepisów?

4.4. Tryby przeprowadzenia rozbiórki (w tym: rozbiórka obiektów w trybie zgłoszenia a prawo własności)

4.5. Legalizacja samowoli budowlanych

4.6. Współdziałanie organów administracji architektoniczno-budowlanej z organami nadzoru budowlanego

5.      Zmiany w Prawie budowlanym

5.1. Ważność decyzji o pozwoleniu na budowę

5.2. Świadectwa energetyczne

5.3. Proponowane zmiany:

  • ­ rejestracja inwestycji
  • ­ zgoda urbanistyczna
  • ­ użytkowanie budynków
   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska