Pliki do pobrania
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami
 
Miejsce szkolenia: Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, WROCŁAW
Data szkolenia 12.12.2018 - 12.12.2018
Godziny szkolenia 8.30-15.30
Koszt szkolenia 447.16 PLN
Zgłoszenia
   

 

Adres szkolenia: Hotel Śląsk***, ul. Oporowska 60, WROCŁAW


Wstęp

 • Prowadzenie KOB wynika z ustawy Prawo Budowlane art. 64.1. – Właściciel lub zarządca jest zobowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
 • Prowadzenie KOB dotyczy każdego budynku zarówno nowo wznoszonego jak również już istniejącego. Z przeprowadzonych kontroli przez Nadzór Budowlany wynika, że nie wszyscy właściciele zdają sobie sprawę z ciążącego na nich obowiązku oraz poprawnego dokonywania wpisu w KOB.
 • Dlatego proponujemy Państwu jednodniowe warsztaty podczas, których otrzymacie Państwo informacje o obowiązujących przepisach prawnych oraz informacje jak prawidłowo dokonywać wpisu i prowadzić KOB.

Szkolenie skierowane jest do:

 • właścicieli budynków, hal produkcyjnych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej oraz właścicieli - wodociągów, gazowni, ciepłowni, elektrowni i innych
 • zarządców nieruchomości  
 • osób upoważnionych do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego
 • osób zainteresowanych prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego

Celem szkolenia jest:

Głównym celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia KOB i dokonywania wpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedz na często nurtujące pytania pojawiające się przy prowadzeniu KOB i użytkowaniu obiektów budowlanych:

 • jakie są obowiązujące przepisy prawne,
 • jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB,
 • kto jest obowiązany prowadzić KOB,
 • jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB,
 • jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB,
 • jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB,
 • jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB,
 • jakich błędów nie popełniać,
 • jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów,

W czasie warsztatów wykonywane będą ćwiczenia prowadzenia i dokonywania wpisów z przykładowych protokołów kontroli.

Korzyści ze szkolenia:

 • uzyskanie odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu prowadzenia KOB i obowiązujących   przepisów prawnych,
 • poznanie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych,
 • poznanie zagadnień związanych z kontrolą stanu technicznego,
 • nabycie praktycznej umiejętności prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • praktyczne ćwiczenia prowadzenia i dokonywania wpisów z przykładowych protokołów kontroli
 • uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jak uniknąć sankcji karnych za nieprawidłowe wypełnianie książki obiektu budowlanego.

Wykładowca

mgr inż. Elżbieta Ziaja - Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, FIDIC. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy ISPA, Phare, Spójności oraz PO IiŚ. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej oraz Politechnice Krakowskiej z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE. Prowadzi Biuro zarządzania projektami inwestycji budowlanych specjalizujące się w przygotowaniu projektów do realizacji inwestycji budowlanych, zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy UE i budżetu państwa.

Program szkolenia

I. Część teoretyczna:

1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego

2. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi

3. Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego

4. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów

5. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

6. Protokół kontroli stanu technicznego obiektu

7. Podstawa prawna - prowadzenie książki obiektu budowlanego

II. Część praktyczna - wypełnianie książki obiektu budowlanego:

1. Osoba upoważniona do dokonania wpisu

2. Dane identyfikacyjne obiektu

3. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu

4. Dane techniczne charakteryzujące obiekt

5. Plan sytuacyjny obiektu

6. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu

7. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu

8. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu

9. Dane dotyczące opracowania technicznego

10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie

11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej

12. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu

13. Zmiana sposobu użytkowania obiektu

 

Koszt szkolenia

447,16 PLN + zw VAT*

 *zwolnienie z VAT przysługuje jeśli szkolenie finansowane jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych.
Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia" (pobierz oświadczenie)


447,16 PLN + 23% VAT  - koszt dla pozostałych osóbDLA KAŻDEJ 2-GIEJ I NASTĘPNEJ OSOBY Z JEDNEJ FIRMY DODATKOWO 10% ZNIŻKI !!!

Cena obejmuje:
 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem Książki Obiektu Budowlanego,
 • materiały szkoleniowe,
 • lunch oraz serwis kawowy,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu  

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się w menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska