• PROCES INWESTYCYJNY I EKSPLOATACJA BUDYNKÓW W ŚWIETLE WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 

logoMTBiGM 

Nr 2999 na liście Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B1
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4, C11

 

CEL SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat obowiązujących uregulowań prawnych i procedur związanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej podczas budowy i eksploatacji budynków z uwzględnieniem aktualizacji i najnowszych zmian w przepisach w tym zakresie.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie - 0,5 godz.                                                               

 • cel szkolenia,
 • szczegółowy program,
 • źródła wiedzy,
 • pożar jako zjawisko fizykochemiczne.

2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce - 1 godz.

 • ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, Prawo budowlane,
 • zasady odpowiedzialności,
 • definicja ochrony przeciwpożarowej i wynikające z niej zadania oraz obowiązki.

3. Proces inwestycyjny w aspekcie wymagań ochrony przeciwpożarowej - 1 godz.

 • wymagania formalne - dokumentacja projektowa,
 • rozpoczęcie budowy, remontu, przebudowy itp.,
 • przekazywanie obiektów do użytku.

4. Techniczna ochrona przeciwpożarowa - 2 godz.

 • klasyfikacja pożarowa obiektów budowlanych,
 • zasady lokalizacji,
 • wymagania dla konstrukcji budynków,
 • podział na strefy pożarowe,
 • warunki ewakuacji,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych,
 • urządzenia przeciwpożarowe,
 • wyposażenie w gaśnice,
 • przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne,
 • drogi pożarowe.

5. Bezpieczna eksploatacja budynków i obiektów budowlanych - 1 godz.

 • wymagana dokumentacja eksploatacyjna,
 • okresowe czynności kontrolne,
 • zasady wprowadzania zmian w konstrukcji, sposobie użytkowania, zagospodarowania itd.

6. Sposób wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez Państwową Straż Pożarną - 0,5 godz.

 • odbiory obiektów,
 • kontrole okresowe,
 • czynności po pożarach.
   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska