Kalendarz szkoleń

Wszystkie poniższe szkolenia organizowane przez nas jako otwarte mogą być zrealizowane dla Państwa również jako szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zamknięte może być przeprowadzone w Państwa siedzibie lub w innym dowolnie wybranym miejscu, w dogodnym dla Państwa terminie. Szkolenia możemy przygotować pod kątem potrzeb Państwa firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki działalności. Wspólnie z Państwem określimy zakres programowy szkolenia, poziom zaawansowania uczestników, cel zajęć i efekt, jaki powinien zostać uzyskany.

 
 
Termin Temat szkolenia Miejsce szkolenia
22.02.2018
-
22.02.2018
Specustawa Drogowa – KPA ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji, czyli procedura wydawania ZRID - praktyczne ujęcie tematu - TERMIN GWARANTOWANY !!! Centrum Konferencyjne Hetman, ul. Langiewicza 29A, RZESZÓW
23.02.2018
-
23.02.2018
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - najnowsza nowelizacja rozporządzenia obowiązująca od 01.01.2018 - TERMIN GWARANTOWANY !!! Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, WARSZAWA
23.02.2018
-
23.02.2018
KOB – Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie utrzymywać obiekt oraz zarządzać jego kontrolami i przeglądami? Obecny stan prawny i projektowane zmiany. Centrum Konferencyjne, ul. Jordana 18, KATOWICE
27.02.2018
-
27.02.2018
Wyroby budowlane w prawie unijnym i polskim - wprowadzanie do obrotu i dopuszczenie ich do zabudowania w obiekty budowlane, kontrola rynku Centrum Konferencyjne As-Bud, Al. Jerozolimskie 81, WARSZAWA
06.03.2018
-
06.03.2018
Wyroby budowlane w prawie unijnym i polskim - wprowadzanie do obrotu i dopuszczenie ich do zabudowania w obiekty budowlane, kontrola rynku - TERMIN GWARANTOWANY !!! Centrum Konferencyjne, ul. Jordana 18, KATOWICE
09.03.2018
-
09.03.2018
Prawo Budowlane po nowelizacji z uwzględnieniem projektowanych zmian, czyli jak prowadzić inwestycję budowlaną w 2018 roku Centrum Konferencyjne, ul. Jordana 18, KATOWICE
14.03.2018
-
14.03.2018
KOB – Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie utrzymywać obiekt oraz zarządzać jego kontrolami i przeglądami? Obecny stan prawny i projektowane zmiany. Centrum Konferencyjne As-Bud, Al. Jerozolimskie 81, WARSZAWA
15.03.2018
-
15.03.2018
Specustawa Drogowa – KPA ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji, czyli procedura wydawania ZRID - praktyczne ujęcie tematu KIELCE
19.03.2018
-
19.03.2018
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie od 01.01.2018 - najnowsza nowelizacja rozporządzenia wraz z projektowanymi zmianami w zakresie uproszczenia procesu inwestycyjnego Hotel Conrad, ul. J. Conrada 29, KRAKÓW
21.03.2018
-
22.03.2018
Budżet inwestycji budowlanej i WKI - Zasady opracowania programu inwestycji oraz szacowania kosztów realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa As-Bud, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, WARSZAWA
28.03.2018
-
28.03.2018
KOB – Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie utrzymywać obiekt oraz zarządzać jego kontrolami i przeglądami? Obecny stan prawny i projektowane zmiany. Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, WROCŁAW
19.04.2018
-
19.04.2018
KOB – Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie utrzymywać obiekt oraz zarządzać jego kontrolami i przeglądami? Obecny stan prawny i projektowane zmiany. RZESZÓW