Wyroby budowlane – rygory prawne ich wprowadzenia do obrotu i dopuszczenia do zastosowania w obiekcie budowlanym
11/21/2014
 
 

Rok 2015 jest kolejnym, w którym zmieniają się przepisy dotyczące wyrobów budowlanych.

Na mocy rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) Nr 574/2014 i 568/2014 zmieniony został wzór deklaracji właściwości użytkowych oraz metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

W Sejmie, dokonano już pierwszego czytania nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. Nowela ta będzie zmieniała metody wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym.

W oparciu o ww. projekt nowelizacji ustawy, przygotowano projekty nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wyrobach budowlanych dotyczących sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz krajowych ocen technicznych (zastąpią aprobaty techniczne).

Wyżej wymienione zmiany w prawie prawdopodobnie wejdą w życie na początku 2015 roku.

W związku z licznymi zapytaniami uczestników poprzednich szkoleń nasz Ośrodek przygotował dla Państwa cykl szkoleń, które będą na bieżąco aktualizowane wraz z wprowadzaniem kolejnych zmian legislacyjnych.

Terminy szkoleń znajdują się w zakładce "Kalendarz Szkoleń"  

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU.


 
projekt i wykonanie: Uninet Polska